Zabava

Kako zvuk deluje na um i emocije

Savremena nauka je u nekoliko navrata pokazala kako je zvukom moguće učiniti mnoge promene. Različiti zvukovi, osim što deluju na um i emocije, takođe imaju moć da deluju na materiju. Šezdesetih godina prošlog veka švajcarski […]

Magazin

5 najčudnijih poslova na svetu

Danas su ljudi spremni da se bave najneverovatnijim zanimanjima kako bi došli do novca. Niste ni pomislili da biste mogli da budete profesionalni probač hrane za pse ili da stojite u redovima i čekate? Neka […]