IT

Šta je Workspace?

Workspace kao usluga, ili skraćeno WaaS, je vrsta virtuelnog desktopa koji zaposlenima omogućava da pristupe svojim kancelarijskim aplikacijama i podacima sa bilo kog mesta u bilo koje vreme, bez obzira na to gde se nlaze […]