Zdravlje

Stres na poslu

Da ne bi došlo do ovih neželjenih reakcija organizma kao posledice stresa, potrebno je uskladiti osnovne parametre na poslu. Svetska zdravstvena organizacija definisala je stres na radnom mestu kao rezultat mešavine očekivanja i pritiska na […]