Zdravlje

Koji je idealan procenat masti u organizmu

Lekar i trener savetuju koliki procenat masti, vode i mišića u organizmu je idealan.  Klasična vaga pokazuje samo telesnu masu, dok sofisticiranije vage, često postavljene u nekim boljim fitnes centrima, očitavaju procenat masti, kostiju, vode […]

Zdravlje

Navike ljudi koji ne znaju šta je stres

U engleskom jeziku postoji izreka: “Želite da završite neki posao, dajte ga zauzetoj osobi.” Naime, ima istine u tome, budući da osobe koje ne podležu stresu konstantno nešto rade. Evo nekoliko navika osoba koje znaju […]