Dečiji kutak

Kako prepoznati oštećenje sluha kod dece?

Oštećenje sluha kod dece može značajno uticati na njihov celokupan razvoj – u zavisnosti od činjenice da li je oštećenje privremeno ili trajno, ono može odložiti razvoj govornog jezika i socijalnih veština. Stoga je ključno […]