Razno

Mala matura nije bauk

Ministarstvo prosvete organizuje i sprovodi završni ispit, u skladu sa odredbama koje se odnose na završni ispit, koje su utvrđene Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 -dr. zakon, […]