Dečiji kutak

Važnost maštanja

Maštanje predstavlja jedan vid vizuelnog mišljenja.  Za razliku od mišljenja koje je usmereno na rešavanje problema i realnost, mašta  je usmerena na kreaciju, stvaranje i nije ograničena okvirom spoljašnje realnosti. Mašta je, dakle, možemo reći […]

Razno

Tajna oružja uverljivih ljudi

Moć ubeđivanja se visoko kotira na listi poželjnih osobina pojedinca u poslovnom svetu. Uverljivi ljudi se oslanjaju na emocionalnu inteligenciju zahvaljujući kojoj mogu dobro da procene situacije i reakcije drugih ljudi. U skladu sa tim […]

Ženski kutak

Brz i neodoljiv: Sir sos

Svaka porodica ima jednu ili više namernica koje se uvek mogu pronaći u njihovom domaćinstvu. Kod nas ta titula definitivno pripada siru.  U svakom trenutku, u našem frižideru se mogu pronaći minimum tri vrste sira. […]