Trening? Počeću od utorka

Photo by The Lazy Artist Gallery from Pexels

“Čovjeka, njegova volja čini velikim ili malim.”
Fridrih Šiler

Koliko ste puta rekli sebi da počinjete da trenirate od ponedeljka? Iako ima reputaciju najgoreg dana u nedelji, statistika kaže da su teretane najpunije upravo ponedeljkom. Ponedeljak je simbol početka, nečeg novog, novih šansi i novih mogućnosti. A zašto taj Ponedeljak ne bi mogao da bude bilo koji drugi dan u nedelji?

Da je najteže početi ne bi bilo toliko početaka. Najteže je istrajati, a da bi istrajali potrebna je promjena, za promjenu je potrebna hrabrost, a hrabrost može da postoji samo u službi volje. Obično ljudi, i kada su svjesni toga što je dobro za njih i što žele, nemaju volju da ulože napor kako bi došlo do promjene.
Kao što se mišić jača serijom vježbi i kontrakcija, tako se i volja jača serijom vježbi tj. ponavljanjem bezvoljnih aktivnosti, onih u kojima nema uživanja, jer nije volja ako ne izlazimo iz tzv. „zone komfora“. Volja nam je neophodna kada moramo da nastavimo i kada ne uživamo, i kada ne vidimo odmah dobiti od toga. Ako želimo da imamo jače mišiće na određenom dijelu tijela, radićemo vježbe baš za taj dio. Ako želimo da imamo jaču volju, moramo je trenirati.

Volja je dragoceni resurs našeg uma. Dakle, mi upravljamo njome. Ako želimo da u nečemu budemo uspješni, neophodno je da donesemo jasnu odluku da se tome posvetimo.
Volja nije dar ni prirode, a ni Boga. Ona ne zahtijeva talenat i nije povezana sa inteligencijom.
Volja se jača upotrebom volje.Volja je „motor psihe“ i za njeno jačanje koriste se razne “beskorisne aktivnosti” koje nemaju nikakvu poentu osim jačanja volje. Dakle, volja se može istrenirati isto kao i tijelo. Svi aspekti volje mogu se ojačati treningom i praktikovanjem.
Italijanski neurolog i psihijatar, Roberto Assagioli kaže da je volja unutrašnja sila koja nas vodi ka samorealizaciji i govori o tri stadijuma volje:

1. Prepoznavanje da volja postoji

2. Imati volju

3.Biti volja.

Takođe je identifikovao šest koraka u svim aktima volje:

1. Istraživanje: određivanje šta želimo da uradimo ili kakve su nam potrebe.
2. Promišljanje: korišćenje mudrosti da se izabere između mogućnosti
3. Odlučivanje: koja je akcija najvažnija u tom trenutku
4. Prihvatanje cilja: ostati povezan sa odlukom
5. Planiranje: određivanje najboljeg načina da se postigne cilj
6. Izvršavanje: Usmeravanje enerije kroz korake ili akcije neophodne da se ostvari cilj.

Iako je volja zasnovana na željama, važno je razlikovati od želja. Želja volji daje toplinu, imaginaciju, svježinu i punoću. Volja, za razliku od želje, zahtijeva samosvijest i uključuje mogućnost izbora. Volja je ona koja nas usmjerava i našim željama daje zrelost, štiti ih i omogućava da želje opstaju.
Problemi sa voljom se mogu ispoljavati na različite načine. Nekima je teško da definišu šta zaista hoće, ali obično znaju šta neće. Mnogi znaju tačno šta žele, ali ne mogu jasno da definišu kako se do toga dolazi. Nekim ljudima je najteže da priznaju na koje sve načine sebe sabotiraju na putu ka uspjehu. Mnogi odgovore na sva ova pitanja, ali vode se parolom „ima vremena“, kasnije ću se time baviti.

Plus i minus lista

Pored pomenutih “kondicionalnih vežbi”, trening volje možete upotpuniti i Assagolijevim vježbama. Uzmite papir i olovku i pripremite „plus i minus“ listu. Na jednu stranu stavite sve pozitivne strane i prednosti koje treniranje volje može da vam donese. Kako to izgleda, šta vam to donosi, kako se osjećate, šta govorite sebi, da li vam se javlja radost zbog novih mogućnosti…? Zamislite sebe kao osobu jake volje i kao osobu koja se uspješno suprotstavlja svim preprekama. Sjetite se sebe i vidite sliku sebe kako izgledate onda kada imate jaku volju.
A onda zamislite štetu koja nastaje zbog slabosti vaše volje. Razmislite o svakoj posljedici koja vam padne na pamet. Razmislite o preprekama na koje nailazite zbog toga i koje negativne emocije vam se javljaju. Nezadovoljstvo, krivica, stid, želja za promjenom…?
Neka obije liste budu što duže ali imajte na umu da nije bitna dužina jedne i druge liste jer jedna stavka može, na vagi volje, biti višestruko teža od nekoliko stavki na drugoj strani.
Ovo su samo neke od vježbi za jačanje volje i veoma je važno naglasiti da svako ima svoj način jačanja volje koji je potrebno ponavljati kako bi postao rutina i kako bi ga iskoristili onda kada vam je potrebno.

Kako još trenirati volju?

1.Pronađite zadovoljstvo u onome što radite;
2. Fokusirajte se na ostvarenje malih ciljeva;
3. Ne upoređujte se sa drugima;
4. Vježbajte moć samokontrole i discipline.

Međutim, uprkos našim naporima u pravcu razvoja volje, mogu se pojaviti prepreke na tom putu. Neki aspekti naše ličnosti mogu zamagliti našu svjesnost ili rasuti našu pažnju. Psihoterapija može pomoći u otklanjanju ovih prepreka i podsticanju razvoja snažne, vješte i jake volje, usmjerene na ostvarivanje ciljeva koji vode razvoju ličnosti i koja posjeduje vještine i samodispciplinu.

About Kristina Djukanović 7 Articles
Psihološki savjetnik, OLI centar Crna Gora

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


seventeen − fifteen =