Zdravlje

Mladost – ludost?

Mladost… koje su granice, šta je “normalno“ ponašanje u mladosti, a šta nije? Koji su problemi mladih „samih sa sobom“, a koji roditelja sa mladima u ovom dobu? Ono što je prvo i najupečatljivije jeste […]

Muški kutak

Šta je psihološko savetovanje?

Psihološko savetovanje je metod i tehnika kojom se uz pomoć savetnika, traga za rešenjem konkretnog problema ili teškoće. Iako može zvučati kotradiktorno psihološko savetovanje ne podrazumeva davanje saveta i gotovih rešenja. Davanjem saveta, klijentima se […]