Zabava

Kako zvuk deluje na um i emocije

Savremena nauka je u nekoliko navrata pokazala kako je zvukom moguće učiniti mnoge promene. Različiti zvukovi, osim što deluju na um i emocije, takođe imaju moć da deluju na materiju. Šezdesetih godina prošlog veka švajcarski […]