Šta je poljoprivredno gazdinstvo i kako ga registrovati?

Polje pšenice

Ukoliko imate svoj poljoprivredni biznis, ili tek razmišljate da ga pokrenete, prvo što treba da uradite upravo je to da se raspitate o tome kako da ga registrujete i da li možete da dobijete subvencije od države, koje vam mogu poslužiti kao sjajna pomoć na putu ka uspehu! 

Istražili smo šta je to porodično poljoprivredno gazdinstvo u očima zakona i kako se ono registruje, a savete i informacije do kojih smo došli delimo sa vama u nastavku teksta. 

Šta je poljoprivredno gazdinstvo?

Poljoprivredno gazdinstvo se određuje kao domaćinstvo sa barem 0,5 hekara poljoprivrednog zemljišta, na kome privredno društvo, zemljoradnička zadruga ili drugo fizičko ili pravno lice, obavljaju poljoprivrednu delatnost (proizvodnju).

To se odnosi na: vinogradsku, stočarsku ili povrtarsku proizvodnju (staklenici i plastenici), ali i ribarsku poljoprivrednu proizvodnju, pčelarstvo, gajenje pečuraka, puževa i slično. Pod poljoprivrednim gazdinstvom podrazumevaju se i stari zanati, seoski turizam, te poljoprivredno gazdinstvo praktično može da se odnosi na svaku poljoprivrednu, ali i zanatsku, pa čak i kulturnu (u slučaju seoskog turizma), delatnost određenog lica. 

Republika Srbija daje podsticaje poljoprivrednim gazdinstvima iz svog budžeta, za šta je potrebno da se upišete u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ovo je početni i prvi korak ka ostvarivanju prava na podsticaje. Upis u Registar je dobrovoljan i besplatan, a može se obaviti tokom cele godine!

Šta vam je potrebno da biste pokrenuli poljoprivredno gazdinstvo?

Treba vam pre svega snažna volja i mnogo motivacije, osnovih poljoprvirednih mašina i alata visokog kvaliteta poput: traktora, motokultivatora i sl.  

Ako upravo tražite visokokvalitetne poljoprivredne mašine brenda Stiga Srbija ima sve više opcija za njihovu nabavku, pa ih je danas moguće kupiti i online! Kada se opremite, osmislite način funkcionisanja gazdinstva, biće potrebno i da ispunite određene pravne propise da bi vas država prepoznala kao poljoprivredno gazdinstvo. 

Ukoliko ispunjavate ove kriterijume, bićete upisani u Registar, koji smo već pomenuli kao prvi i najvažniji korak za ostvarenje prava na podsticaje.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Za zahtev za upis potrebno je da donesete određene dokumente i dokaze. Navedena procedura se obavlja uvek kada podnosite zahtev za upis, obnovu i prijavu promene poljoprivrednog gazdinstva. Potrebno je dostaviti: 

  • Podatke o članovima poljoprivrednog gazdinstva,
  • Izjave svih članova da su članovi ovog gazdinstva (kod maloletnih lica njih potpisuje staratelj ili roditelj),
  • Podatke o biljnim kulturama i zemljišnom fondu,
  • Podatke o vrsti životinja, 
  • Izjavu jednog člana poljoprivredng gazdinstva da prihvata da bude upisan u kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u Registar,
  • Ovlašćenje za zastupanje, ako je potrebno da se ovlasti drugo lice za zastupanje gazdinstva,
  • Izjava nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i podaci o dokumentaciji koja je priložena uz zahtev.

Takođe, uz navedena dokumenta treba dostaviti i fotokopiju i original lične karte (original se naravno donosi samo na uvid), izvod iz katastra, a takođe i lične karte članova domaćinstava koji su prijavljeni na istom prebivalištu. Isto tako, neophodno je da se otvori namenski račun u banci na koji će se usmeravati podsticaji, krediti i slično, pa je potrebno dostaviti i dokaz o otvorenom namenskom računu. 

Kada se registruje gazdinstvo, podnosilac zahteva za registraciju se izjašnjava o tome da li je njegovo poljoprivredno domaćinstvo komercijalnog ili nekomercijalnog  tipa. 

Poljoprivredno polje

Obnova, promene i aktivnost statusa poljoprivrednog gazdinstva

Status poljoprivrednog gazdinstva je aktivan ako se ne steknu uslovi za pasivno. 

Do ovoga može doći u slučaju ne izvršenja obnove statusa, neoptlaćivanja kredita koji je dogovoren ili kašnjenja od barem 90 dana. Ako se ne vraćaju sredstva dobijena na osnovu podsticaja, takođe može da dođe do promene statusa. 

Pasivan status može se steći i ukoliko se ne poštuju propisa o poljoprivrednim gazdinstvima, pa je najbolje detaljno ih proučiti, kako biste uvek bili sigurni da je vaš pravni status zaštićen, a gazdinstvo aktivno. 

Gazdinstvo mora da pravno obnavlja u Registru. Po pravilima, nalaže se da je potrebno da se to čini svake godine od 1. marta do 30. aprila uz dostavljanje svih podataka koji su promenjeni u odnosu na prethodno stanje u Registru. 

Ako posle isteka roka za obnovu dođe do promene, kao što je promena poljoprivredne kulture koja se uzgaja, nosilac gazdinstva treba do 31. maja tekuće godine da dostavi sve podatke kako bi se ispravili ovi podaci. 

Poljoprivreda u Užicu

Etno turizam, stari zanati, uzgoj domaće hrane i stočarstvo – u Užicu je, sve zastupljeno.

Najzastupljenije grane ovde su: govedarstvo i ovčarstvo kada je reč o stočarstvu, uzgoj jabuka, šljiva i malina na polju voćarstva i kod povrtarstva – uzgoj krompira. Na području proizvodi se i kvalitetan med. Sve veća pažnja poklanja se gajenju i sakupljanju bilja sa lekovitim dejstvom, kao i šumskih plodova. 

Kada je reč o hrani sa prostora Užica, specifičnost kraja je tradicionalna proizvodnja suhomesnatih proizvoda, a najpoznatije su mlečni proizvodi i suhomesnati proizvodi. Uzgoj pastrmke je sve popularniji. Nastanak ovih proizvoda koje svakodnevno koristimo postaje sve unosniji.

Čime ste vi planirali da se vaše poljoprivredno gazdinstvo bavi? Registrujte svoje poljoprivredno gazdinstvo. Uz registraciju koju ćete lako obaviti uz informacije iz članka, dobijate šansu i da dobijete subvencije od države! Srećno! 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


two × 4 =