ŠTA JE DIGITALNA TRANSFORMACIJA I KAKO JE PRIMENITI U SVOM POSLOVANJU?

Fotografija: www.ivanacirkovic.com

ODAKLE POČETI I KAKO DATI ODGOVOR NA PITANJE ŠTA JE DIGITALNA TRANSFORMACIJA I NA ŠTA SE, TAČNO, ODNOSI? KOJA SU TO ZNANJA I VEŠTINE NEOPHODNI DA BI BIZNIS OPSTAO U SAVREMENOM SVETU?

U Londonu prošle godine, bila sam jedan od predavača na Digital Marketing Innovation Summitu upravo sa temom digitalne transformacije i njenog uticaja na promene u društvu i biznisu. Za te potrebe, istraživala sam kako termin, tako i neke konkretne primere koji adekvatno ilustruju šta je digitalna transformacija i zašto je toliko važna za svakoga od nas. No, da krenemo redom.

ŠTA NIJE DIGITALNA TRANSFORMACIJA?

Pre nego što dam odgovor na pitanje šta je digitalna transformacija, da razjasnimo šta ona nije. Društvene mreže kao takve nisu digitalna transformacija, njihov kontekst ii način korišćenja jesu. Digitalna transformacija nije ni IT sektor, većproces koji obuhvata biznis u celini. Takođe nije ni samo upotreba digitalnih alata i tehnologije, koliko način na koji ti alati i tehnologije menjaju savremeno poslovanje, rad zaposlenih, saradnju sa partnerima i samo korisničko iskustvo.

ŠTA JESTE DIGITALNA TRANSFORMACIJA?

Prema definiciji Globalnog centra za digitalnu biznis transformaciju, digitalna transformacija (poslovanja) je:

„…organizaciona promena kroz upotrebu digitalne tehnologije i biznis modela za poboljšanje učinka.“

U prevodu na razumljiviji način, digitalna transformacija jeste reorganizacija/unapređenje poslovnih procesa i samog opstanka poslovanja uz pomoć svih raspoloživih digitalnih alata i tehnologija. A to postižemo znanjima i veštinama koje omogućavaju uspešno upravljanje poslovanjem u savremenom digitalnom okruženju. Daleko više od pisanja statusa, podešavanja objava i plaćanja AdWords i Facebook reklama.

U pitanju je kontinuirani proces koji nije uvek jednostavan, ali bez kojeg poslovanje u današnjem svetu zaista više nije moguće. Ako želite da budete uspešni na tržištu, digitalna transformacija treba da bude integrisana u biznis strategiju svake kompanije, brenda, malog-srednjeg preduzeća, zanatlije, freelancera, same ljude. A zašto? Bez nje (digitalne transformacije) proći ćete kao Blackberry, Blockbuster, Kodak ili Nokia koje se i dalje ne snalaze i pokušavaju da povrate svoje mesto u uspešnom poslovanju.

Fotografija: www.ivanacirkovic.com

KLJUČNI ELEMENTI DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Digitalna transformacija je mnogo više od upotrebe moderne tehnologije i internet alata. Ona, zapravo, predstavlja fleksibilnost u prilagođavanju promenama koje se nikad brže nisu dešavale zahvaljujući prvenstveno internetu i koristima koje nam je doneo. Da bi bila ostvariva i uspešna, digitalna transformacija treba da obuhvata:

  • Ljude
  • Strategiju
  • Saradnju
  • Tehnologiju

Jer, sve počinje od nas samih; ako nismo u stanju da prihvatimo promene i ovladamo neophodnim znanjima i veštinama, ne možemo ni da očekujemo uspeh u transformaciji na bolje, bila ona digitalna ili ne. To znači da je zaista neophodno da se svi edukujemo i budemo svesni koje su to veštine koje su potrebne kako bismo ostali konkurentni na tržištu i imali uspeha u bilo čemu da se bavimo. Na zapadu se ta znanja i veštine uče već u školama, što kod nas još uvek nije slučaj, iako se drugačije obećava i priča.

Strategija (interna i eksterna) se odnosi na sam proces integracije digitalne transformacije u svaku poru biznisa. Postojanje digitalne strategije i jasnog plana koji je integrisan u sam biznis plan treba da su osnova koja pokreće transformaciju poslovanja u ono što danas treba da predstavlja: fokus na krajnjeg korisnika na način koji je obostrano koristan za samu kompaniju i kupca/korisnika naših usluga. Ljudi ne kupuju i ne koriste naše proizvode i usluge zbog njih samih već zbog toga koju korist od njih imaju, a to se odnosi i na same kompanije koje ih nude. Ako vi niste prisutni tamo gde vam je ciljna grupa na način na koji njima odgovara, ako im se ne obraćate na „njihovom jeziku“ i ne pružate informacije (ali i proizvode i usluge) koje traže i očekuju (a koje su nam, zahvaljujući internetu, dostupne na dohvat ruke), bojim se da zaista nemate šta da tražite na današnjem tržištu.

U prilog ovoj tvrdnji, pogledajte ovaj slajd iz moje prezentacije Unleashing the power of digital to drive change, koja više nego jasno objašnjava na koje načine digitalna transformacija menja današnje poslovanje:

Fotografija: www.ivanacirkovic.com

Saradnja između kompanija je jedna od ključnih stvari koje doprinose stvaranju bolje i kvalitetnije poslovne kulture. Bili konkurenti ili ne, na kraju dana, svi imamo koristi od međusobne saradnje, deljenja primera dobre prakse, studija slučaja – čak i kad je u pitanju neki promašaj. Jer, samo učenjem iz svojih i tuđih grešaka, razumevanjem i kontinuiranom edukacijom stvaramo povoljnu poslovnu klimu, zdravu konkurenciju i prostor za dalji rast i razvoj.

Razumevanje i korišćenje big data (samo u poslednje 3 godine napravljeno je 90% podataka od ukupnih podataka u svetu od nastanka civilizacije!) , cloud computing, AI, VR, sigurnost ličnih podataka i digitalnog otiska koji svi ostavljamo… Sve su ovo stvari koje obuhvataju digitalnu transformaciju i stvari oko kojih treba doneti jasne odluke i smernice kako bi sam prelaz u moderno poslovanje protekao na najbolji mogući način.

ŠTA POKREĆE DIGITALNU TRANSFORMACIJU?

Ukratko: potrebe korisnika. U biti, digitalna transformacija je, pre svega, razumevanje da se stvari neminovno menjaju i da je potrebno uhvatiti se u koštac sa promenama i iskoristiti ih da svoje poslovanje unapredimo i učinimo još efikasnijim za krajnjeg korisnika – kupca/korisnika naših usluga. Koji su to procesi ili sistemi koje moramo menjati kako bismo bili u korak sa trendovima modernog poslovanja? Na koji način možemo povećati efikasnost, a smanjiti troškove? Da li će nas i koliko oglušivanje o promene koštati – vremena, novca, ljudi? Sve to i mnogo više objašnjeno je u gornjem primeru digitalnih tačaka na putu današnjeg korisnika ili kupca. I, bez obzira što je u pitanju primer iz zdravstva, jednako je primenjiv na svaku drugu industriju.

Jednom kad sve to shvatimo (čim pre), sledi proces edukacije i osposobljavanja za, pre svega, razumevanje ovih procesa, a potom i njihovu uspešnu implementaciju. Do pre nekoliko godina, zanimanja poput menadžera društvenih mreža, konsultanta za digitalni marketing, kreatora sadržaja, specijaliste za Facebook reklamiranje, influensera nisu bila zamisliva a danas su nezaobilazni deo gotovo svakog biznisa. Investiranje u edukaciju zaposlenih, unapređenje poslovnih procesa, nove alate su pravac u kojem treba ići (da ne kažem trčati) kako bismo bili i ostali konkurentni i relevantni u svojoj industriji. S tim u vezi, AdWeek je uradio odličan infografik koji lepo objašnjava ovaj Digitalni Darvinizam (kako su ga nazvali) i potrebu da se današnji biznis digitalno transformiše:

Fotografija: www.ivanacirkovic.com

Inicijalno, prvi talas digitalne transformacije obuhvatao je mobilne telefone, društvene mreže, cloud computing i big data. Danas, na redu su virtualna realnost, veštačka inteligencija, Internet of Things, mašinsko učenje, dronovi, 3D štampanje, gejmifikacija kao poslovni model i mnogo toga drugog što nas dovodi pred sama vrata onoga što stručnjaci nazivaju četvrtom industrijskom revolucijom.

DOBRI PRIMERI DIGITALNE TRANSFORMACIJE

NETFLIX

Jedan od odličnih primera uspešne digitalne transformaciije svakako je Netflix. Za svega 10-ak godina, Netflix se transformisao od kompanije koja je prodavala i iznajmljivala DVD-jeve online do najvećeg online streaming servisa na svetu, ostavivši za sobom propali Blockbuster (čija je to inicijalna ideja bila), kablovske operatere i televiziju kakvu smo do tada znali. U čemu leži uspeh Netflixa? Slušajući korisnike i analizirajući big data (imaju preko 100  miliona korisnika), kreirao je „on-demand“ servis koji se sastoji od personalizovane ponude sadržaja koji svaki korisnik želi da gleda, po pristupačnij ceni i na svim uređajima sa kojima isti raspolaže. Zahvaljujući uvidu u podatke koji korisnici ostavljaju, Netflix zna šta je to što je to što volimo da gledamo, na kom uređaju, koliko često, kad pauziramo a kad prestajemo, šta pretražujemo i na osnovu toga kreira kako strategiju za partnere, tako i personalizovanu ponudu za svakog od svojih korisnika.

CARY, SEVERNA KAROLINA

Digitalna transformacija se ne odnosi samo na brendove i kompanije, već se može primeniti i na naselja, gradove, pa i same zemlje. Grad Cary u Severnoj Karolini potpuno je promenio dotadašnji birokratski način funkcionisanja i unapredio ga do te mere da lokalna samouprava i svi poslovi koji se preko nje obavljaju koriste jedan sistem – Salesforce – koji objedinjuje i automatizuje sve procese olakšavajući tako funkcionisnje gradske uprave i njenu efikasnost prema žiteljima grada. I ne samo to, grad Cary koristi prednosti tehnologije kao što su Alexa i Waze kako bi građani dobili neophodne informacije kad i kako ih žele, uz pomoć aplikacija i uređaja koje već i sami koriste. Skoro kao naučna fantastika u poređenju sa našom e-upravom, je l da?

ŠTA MOŽEMO DA URADIMO I KAKO DA PRIMENIMO DIGITALNU TRANSFORMACIJU U SVOM OKRUŽENJU?

Učenje, učenje i samo učenje. Kao i u svakoj drugoj sferi (bilo poslovanja ili ličnog unapređenja), neophodno je da učimo o novim stvarima, trendovima i tehnologijama koje dolaze. Nakon učenja dolaze kreiranje strateškog pristupa i realizacija planova, ali kontinuirani rad  je ona ključna komponenta bez koje nema uspeha ni u poslu ni u tranformaciji istog. Korišćenje svih raspoloživih (i vama relevantnih) alata i tehnologije kako bi se postigli bolji rezultati, zadovoljili korisnici, ali i stvorilo dobro poslovno okruženje u kojem zaposleni žele da rade.

A ako tražite još primera i inspiracije za primenu digitalne transformacije, MuleSoft je uradio čitavu seriju studija slučaja sa najrazličitijim kompanijama i industrijama iz kojih dolaze.

Izvor: http://www.ivanacirkovic.com

Lepa Reč
About Lepa Reč 1631 Articles
Lepa Reč je portal koji izveštava o lepim i pozitivnim vestima u Zemlji i inostranstvu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


2 × three =