Šta donosi nova fiskalizacija i sprema li država neke olakšice?

Šta donosi nova fiskalizacija i sprema li država neke olakšice?

novina. U nastavku teksta ćemo razmotriti šta je to fiskalizacija, šta je potrebno uraditi pre početka fiskalizacije, ko sve podleže novom zakonu o fiskalizaciji kao i koja je uloga države u svemu tome.

Šta je fiskalizacija?

Pod pojmom fiskalizacije podrazumeva se način evidentiranja prometa robe i usluga u prometu na malo. Evidentiranje se obavlja putem posebnih elektronskih fiskalnih uređaja i obavezno je za sva privredna društva koja su u kontaktu sa fizičkim licima. Naime, obavezno je za sve preduzetnike i privredna društva koja posluju u prometu na malo.

Zašto je sada potrebna nova fiskalizacija?

Prethodni Zakon o fiskalizaciji donet je 2005. godine i tada je zadovoljavao potrebe tržišta. Međutim, od tada je tehnologija značajno uznapredovala, a samim tim se javila potreba za novom fiskalizacijom koja sa sobom nosi niz benefita. Vlada Republike Srbije je nakon detaljne analize postojećeg sistema fiskalizacije došla do zaključka da je neophodno unaprediti postojeći sistem fiskalizacije. Glavni cilj nove fiskalizacije je suzbijanje sive ekonomije kao i efikasnija kontrola u smislu naplate poreza.

Zakon o novoj fiskalizaciji podrazumeva da se u momentu prometa na malo svaki račun fiskalizuje i u realnom vremenu izvrši prenos ka Poreskoj upravi. Na taj način bi Poreska uprava imala podatak o izdatim fiskalnim računima u momentu njihovog nastajanja.

Šta donosi nova fiskalizacija i sprema li država neke olakšice?

Šta treba uraditi pre početka fiskalizacije?

Ovo je jedno od najčešće postavljanih pitanja među preduzetnicima, tako da ćemo kroz ove redove pokušati da vam damo odgovor na pitanje i da razjasnimo nedoumice. Pre samog započinjanja onlajn fiskalizacije, obveznik iste je u obavezi da Poreskoj upravi elektronskim putem dostavi podatke o poslovnim prostorijama u kojima će se koristiti elektronski fiskalni uređaj. Ukoliko ima više poslovnih jedinica, u obavezi je da dostavi podatke o svakoj prostoriji pojedinačno. Osim toga, preduzetnik je u obavezi da nabavi elektronske fiskalne uređaje. Preduslov da se ti uređaji koriste je da sadrže softvere i procesore odobrene od Poreske uprave.

Koji  je postupak nove fiskalizacije?

Nacrt Zakona podrazumeva da obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja izda fiskalni račun. Obveznik fiskalizacije može da se opredeli za vrstu fiskalnog uređaja koji će koristiti i to:

Elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju prekida internet veze. U tom slučaju obveznik fiskalizacije je dužan da Poreskoj upravi dostavi podatke o izdatim fiskalnim računima odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od 5 dana od momenta izdavanja fiskalnog računa.

Elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu upravljanja fiskalizacijom, što podrazumeva izdavanje fiskalnih računa isključivo putem stalne internet veze u realnom vremenu.

Obveznicima fiskalizacije ostavljena je mogućnost da samostalno izaberu uređaj za potrebe svog poslovanja, koji Poreska uprava odobrava pre početka korišćenja. U zavisnosti od toga koji fiskalni uređaj izaberu, za obveznike će važiti i različita pravila.

Novi Zakon o fiskalizaciji donosi i novine po pitanju sadržine fiskalnih računa, tako da je neophodno da poreski obveznici usklade svoje poslovanje blagovremeno sa svim navedenim obavezama.

Nova fiskalizacija 2022. godine podrazumeva da se registar kase povežu sa Poreskom upravom, odnosno da se svi fiskalni računi skladište na internetu, a provera se može izvršiti elektronski ili putem SMS poruka. Trenutni model fiskalizacije koji je na snazi još od 2005. godine, osim što je prevaziđen, pokazao se kao podložan raznim manipulacijama.

Ko je sve obveznik nove fiskalizacije?

Novim Zakonom se značajno proširuje opseg fiskalizacije, a Uredbom koja je usvojena na sednici Vlade u aprilu 2021. godine još neke delatnosti će imati obavezu da fiskalizuju račune. To su: kozmetički i  frizerski saloni, sportski centri, kladionice, muzeji i mnoge druge delatnosti. Privilegiju da rade bez onlajn fiskalnih kasa i dalje će imati: advokati, taksisti, telekomunikacije, veterinarske delatnosti, javni poštanski servis, deo finansijskih usluga kao i obrazovanje. Deo obrazovanja koje je u APR-u registrovano pod šifrom 85.5, što podrazumeva ostalo obrazovanje kao što su škole jezika, računara i sl. biće obveznici nove fiskalizacije.

Uloga države prilikom uvođenja novih kasa

Procesor fiskalnih računa je novi uređaj kojim će kasa biti povezana sa Poreskom upravom. Na taj način će poreskim inspektorima biti omogućeno da prate izdavanje računa. Odnosno, istog momenta kada se roba naplati i prođe kroz fiskalnu kasu, Poreska uprava će dobiti podatke o vremenu, mestu i ceni.

Najveći deo tereta prilikom uvođenja novih kasa država će preuzeti na sebe, kako je najavljeno. Prema najavi nadležnih ministarstava, troškovi za uređaj će biti refundirani kroz državne subvencije.

S obzirom na to da je početak primene novog Zakona predviđen za januar 2022. godine, obveznici fiskalizacije trebalo bi da imaju sasvim dovoljno vremena kako bi svoje poslovanje uskladili sa novim odredbama.

Ljiljana Bugarin
About Ljiljana Bugarin 41 Articles
Mama tri devojčice. Veliki obožavalac Elvisa. U slobodno vreme voli da istražuje i piše članke o zdravom životu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


three × 2 =