Psihoterapijski etički kodeks koji vas štite!

Fotografija: www.zelenaucinica.com

Tokom više godišnjeg savetodavnog i psihoterapijskog rada imala sam prilike da upoznam sjajne ljude. Drago mi je što su mi pružili priliku da to bude na jedan krajnje iskren način. Kod nekih od njih sam prepoznala mnoštvo poklapanja i zajedničkih interesovanja. Da je kontekst drugačiji, da smo se upoznali u drugim okolnostima velika je verovatnoća da bih volela da ih imam u svom krugu prijatelja. Nekima od njih sam ja delovala kao ta osoba sa kojom bi se družili. Međutim, u psihoterapijskom kontekstu to se ne radi. Koliko god da se dobro uklope terapeut i klijent, oni se ne druže.

Saznajte koje su to još konkretne zabrane prema Etičkom kodeksu Saveza društava psihoterapeuta Srbije, kojima se štite klijenti:

* Psihoterapeut ne sme seksualno iskrišćavati svog klijenta ili klijentkinju.

* Psihoterapeut ne sme emocionalno iskorišćavati svog klijenta.

* Psihoterapeut ne sme socijalno iskorišćavati svog klijenta.

* Psihoterapeut ili psihoterapeutkinja ne sme finansijski iskorišćavati svog klijenta.

* Psihoterapeut ne sme obmanjivati svog klijenta.

* Psihoterapeut ne sme otkriti poverljive informacije koje mu otkrije klijent.

* Psihoterapeut ne sme da se bavi nikakvom «terapijom» koja je u stvari samo prikrivena policijska mera.

* Psihoterapeut ne sme dopustiti da se religiozni, nacionalni, rasni, političko-partijski ili društveni stavovi nađu na putu između njegove/njene profesionalne dužnosti i njenog klijenta.

Psihoterapeut je osoba koja je dužna da savesno i odgovorno, na fer i pošten način se odnosi prema svakom klijentu. Poštovanje i prihvatanje klijentove ličnosti je od izuzetne važnosti. Ukoliko odete na psihoterapiju ili psihološko savetovanje i učini vam se da je nešto od ovoga prekršeno, promenite terapeuta.

Deo teksta je preuzet sa sajta Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Marina Đurin Josić
About Marina Đurin Josić 18 Articles
Ima višegodišnje iskustvo u radu kao psihološka savetnica, u vođenju individualnih seansi, psiholoških i pedagoških radionica. Uverena je da svako može da raste i razvija se, a time sebi omogući kvalitetniji i udobniji život. Voli da uči i podstiče ljude da saznaju o sebi, svetu i drugima.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 − one =