Oslobođenja od poreza na nasleđivanje

Fotografija: Pexels.com

Porez na nasleđe se u srpskom pravu plaća na pravo svojine i druga prava na nepokretnosti koje naslednici naslede, ali i na nasleđeni gotov novac, štedni ulog, depozit u banci, novčano potraživanje, pravo intelektualne svojine i pravo svojine na vozilu, plovilu, odnosno vazduhoplovu i drugim pokretnim stvarima. Obveznik ovog poreza je rezident Republike Srbije i nerezident koji nasledi nepokretnost koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Nastanak poreske obaveze vezuje se za dan pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju.

Poreska oslobođenja od poreza na nasleđe određena su kroz nekoliko kriterija: nasledni red, zajednički život sa ostaviocem, humanitarni karakter ostaviočeve volje, vrstu i namenu nasleđenih motornih vozila i državno svojstvo naslendika.

Porez na nasleđe, pre svega, ne plaćaju naslednici prvog naslednog reda. Prema srpskom Zakonu o nasleđivanju, u prvi nasledni red spadaju ostaviočeva deca(krva i građanska tj.usvojena) i ostaviočev bračni drug. Dalje, porez na nasleđe ne plaća ni naslednik drugog naslednog reda – poljoprivrednik na imovinu koja mu služi za obavljanje poljoprivredne delatnosti, ukoliko je sa ostaviocem živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje jednu godinu pre smrti ostavioca. U drugi nasledni red spadaju ostaviočev bračni drug i ostaviočevi roditelji (odnosno, ako su roditelji umrli ili nedostojni za nasleđivanje – njihovi potomci, tj.braća i sestre i polubraća i polusestre ostavioca, po pravu predstavljanja). Porez na nasleđe ne plaća ni naslednik drugog naslednog reda na jedan nasleđeni stan ako je sa ostaviocem živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre smrti ostavioca. Ne plaćaju ga ni fondacija ni zadužbina kada se nađu kao testamentarni naslednici. Ne plaća ga ni naslednik ambulantnih vozila, specijalnih vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama, kao i putničkih vozila za taksi i renta car. Porez na nasleđe ne plaćaju ni Republika Srbija (kada se pojavi kao testamentarni, ili poslednji zakonski naslednik), ali ni autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Anđela Ilić
Master pravnik Javnih finansija i nosilac uverenja o poreskopravnom savetovanju

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


five × 3 =