Nove promene u kućnom redu donose rigoroznije kazne

Fotografija: pixabay.com

Kućni red u beogradskim zgradama uskoro bi trebalo da bude promenjen, novine će se mahom odnositi na vreme odmora, kao i na nivo dozvoljene buke, a pravila su u proteklom periodu izmenjena i u drugim gradovima Srbije.

Zanimljivo je da ta pravila nisu ista svuda, te će različitu kaznu platiti Subotičanin i Novosađanin koji, recimo, drže stari nameštaj na terasi, dok je Nišlijama dozvoljeno i da peku papriku, a najrigorznija pravila važe u Čačku, gde kazne za građane idu i do 25.000 dinara, dok je u ostalim mestima u proseku oko pet puta manje.

Novine u Beogradu

Kako je najavljivano, u Beogradu bi krajem juna trebalo da stupi na snagu novi nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama.

Dozvoljeni decibeli

Ubuduće, tako, za svaku buku koju napravite, a koja je veća od 30 decibela, možete da očekujete posetu komunalca i kaznu od 5.000 dinara pa naviše. I to čak i ako se glasne aktivnosti odvijaju u toku “dozvoljenog” vremena, ukoliko premašuju 30 decibela. Uporede radi, razgovor uobičajenog tona proizvodi 50 decibela, usisivač 70, a dečji plač 120 decibela.

Takođe, nova odredba baviće se i promenom satnice kućnog reda. Umesto da se, kao do sada, dnevni odmor računa od 13 do 17 i od 22 časa do 6 ujutru, novim pravilima, dnevni odmor važiće od 16 do 18 časova, a potom od 22 do 7 sati izjutra.

PROČITAJTE JOŠ: Ovaj evropski grad više ne želi turiste

Bez skakanja i igre loptom u stanu, na klompe zaboravite

U tom periodu biće zabranjena vika, trčanje, skakanje, igranje lopte i bilo kakva aktivnost koja narušava mir u zgradi, što uključuje i korišćenje bučnih kućnih aparata poput usisivača, veš-mašine, klime, glasne muzike i slično.

To praktično za štedljivija domaćinstva znači da mogu da zaborave na praksu pranja veša posle ponoći, što radi većina stanara, ali i da će još mnogo drugih aktivnosti o kojima i ne mislimo biti zabranjene. I u većini Srbije planira se uvođenje ovih pravila, a u pojedinim gradovima već su na snazi.

Recimo, kloparanje u stanu u visokim potpeticama ili klompama, pomeranje nameštaja, bušenje, istresanje mrvica preko prozora, biće podložni žalbama komšija.

Kazne

Skakanje – 5.000 dinara

Igranje loptom – 5.000

Korišćenje veš-mašine i usisivača – 5.000

Pušenje na stepeništu i u hodniku – 5.000

Tresenje stolnjaka i posteljine kroz prozor – 5.000

PROČITAJTE JOŠ: Čudo neviđeno: akcije “BILJNIH” burgera porasle za 160% na dan puštanja u prodaju

Nova pravila i u Novom Sadu – pretrpana terasa 10.000 dinara

U Novom Sadu prema poslednjim usvojenim opštim pravilima kućnog reda u stambenim zgradama kazna za bilo koju vrstu buke u zgradi je 10.000 dinara, ako raskalašne stanare komunalnoj policiji prijavi upravnik ili neko od komšija.

– Pretrpavanje terase predmetima koji utiču na kvalitet stanovanja drugih stanara kao i u hodniku zgrade, kažnjavaće se sa 10.000 dinara. Isti iznos će da plate i oni koji ostave smeće ispred svojih vrata u hodniku – rekao je Bojan Popović profesionalni upravnik iz Novog Sada.

Novina je i da 31. decembra, 1. i 13. januara u periodu od 16 do 4 časova ne važi vreme dnevnog i noćnog odmora, jer se to vreme ne smatra vremenom odmora.

U slučaju održavanja porodičnih slavlja u stanu, građani više nisu dužni da postavljaju obaveštenja na istaknutom mestu u hodniku zgrade o tome, a ukida se i ograničenje trajanja porodičnog slavlja do 1 sat posle ponoći.

Prošlog meseca novosadski parlament usvojio je i novu odluku za tekuće i investiciono održavanje, jer su mnoge skupštine stanara imale simbolične iznose od 100 dinara. Sada će te sume biti veće i do pet puta.

Prema ovoj odluci svaki stan u zgradi bez lifta biće dužan da mesečno za tekuće održavanje izdvaja minimum 324 dinara, dok će stan u zgradi sa liftom tekuće održavanje plaćati 422 dinara. Troškovi za investiciono održavanje se obračunavaju po kvadratnom metru površine stana. Tako će prosečna zgrada u Novom Sadu ubuduće mesečno prihodovati oko 6.500 dinara, a ne 1.000 ili 1.500 kao do sada.

Kazne

Usisavanje između 23 i 05h – 10.000

Lupanje loptom u vreme odmora – 10.000

Glasan lavež psa – 10.000

Košenje trave oko zgrade – 10.000

Sečenje drveća motornom testerom – 10.000

Korišćenje klima-uređaja – 10.000

Preglasna muzika -10.000

Bacanje smeća s prozora – 10.000

Držanje kese sa đubretom u hodniku – 10.000

Crtanje grafita po zgradi – 20.000

Subotica – Ne tresi tepih na terasi

Zabranjeno je u zajedničkim prostorijama subotičkih zgrada držati stvari, a po izuzetnom odbrenju skupštine zgrade, stanari ih mogu držati u zajedničkim prostorijama, ali ne duže od sedam dana.

Zabranjeno je trešenje tepiha, dušeka, ćilima i slično, kao i bacanje smeća sa prozora, terasa, lođa i balkon, kao i polivanje istih vodom, kao i sušenje veša ispod prozora i izvan terasa, lođa i balkona, a skupština zgrade je dužna da obezbedi mesto za istresanje prostirki i sušenje veša.

Skupština zgrade je u obavezi i da odredi mesto za odlaganje ogreva.

U vremenu od 15 do 18 i od 23 do 7 časova, stanari se moraju ponašati tako da omoguće potpun mir i tišinu u zgradi.

Takođe, ulazni hodnik i stepenište zgrade, koja nema uređaj za automatsko osvetljavanje, moraju noću biti osvetljeni do 24 časa.

Ukoliko se stanar ogluši o bilo koju od ovih zabrana, sleduje mu kazna koja je fiksna i iznosi 5.000 dinara.

Kazne

Tresenje tepiha – 5.000

Bacanje smeća kroz prozor – 5.000

Polivanje terase vodom – 5.000

Držanje stvari u zajedničkim prostorijama – 5.000

Buka u vreme odmora – 5.000

Niš: U vreme odmora bez kosačice, motorne testere…

Vreme odmora u niškim zgradama traje od 16 do 18 časova i od 22 do 7 časova ujutru narednog dana, dok je vikendom vreme odmora produženo od subote u 22 do nedelje u 10 časova, a to pravilo je na snazi već godinu i po dana.

– U tom periodu je zabranjeno vikom, trčanjem, skakanjem, igranjem lopte i sličnim postupcima praviti buku u vreme odmora i narušavati mir u zgradi. Korišćenje kućnih aparata poput veš mašina i usisivača, ventilacionih sistema, klima uređaja, uređaja za muzičku reprodukciju, TV prijemnika i drugih uređaja, mašina i aparata u zgradi u vremenu odmora, dozvoljeno je samo do sobne jačine zvuka – kaže Vladica Maksimović iz Niša, profesionalni upravnik zgrade.

Vreme odmora mora se poštovati i pri korišćenju mašina za održavanje zelenih površina oko zgrade kao što su kosačice, motorne testere i slične aparature. Buka u zatvorenim prostorijama zgrade, u vreme odmora, ne sme preći graničnu vrednost od 30 DB, dok na otvorenom prostoru, u vremenu odmora, buka ne sme preći graničnu vrednost od 45 DB u stambenoj zgradi i 50 DB u stambeno-poslovnim zgradama.

Maksimović napominje da u slučaju porodičnog slavlja, stanari su dužni da postavljanjem obaveštenja na vidnom mestu u zgradi, o tome obaveste ostale stanare, s tim da slavlje ne može trajati duže od 1 časa posle ponoći.

Nije dozvoljeno kroz prozore, vrata, balkone i lođe bacati bilo kakve predmete, kućno smeće, ostatke hrane, prosipati vodu, tresti posteljinu, stolnjake, krpe i druge slične predmete.

U strogom centru Niša (BID, centralna i ekstra zona) i na području Niške Banje koja pripada prvoj zoni nije dozvoljeno sušenje rublja na otvorenim prozorima i terasama) koji su okrenuti prema ulici, već samo do visine parapetnog zida, odnosno zatvorene ograde, a unutar gabarita balkona, odnosno lođe, objašnjava Maksimović.

Na terasama, lođama, balkonima zabranjeno je držati i deponovati stvari koje narušavaju izgled zgrade, kao što su: stari nameštaj, ogrevni materijal i slično.

On kaže da se zajedničke prostorije zgrade mogu koristiti za namene za koje to definišu stanari, pa tako i za pečenje paprika i pravljene zimnice, ali to mora prethodno biti precizirano odlukom Skupštine stanara.

Kazne

Kućni ljubimac prlja ili je bučan – 5.000 dinara

Sušenje veša – 5.000

Renoviranje saglasnosti stanara – 5.000

Prljanje ili oštećenje zajedničkog dela zgrade – 5.000

Čačak: Najviši iznosi kazni

Kućni red je u Čačku regulisan je Odrebom iz 2015. godine, i čini se da su kazne za nepoštovanje pravila u zgradama, u ovom gradu najrigoroznije.

Tako, ukoliko ostavite bicikl u hodniku zgrade, to može da vas košta između 5.000 i 25.000 dinara, s tim što nije precizirano od čega zavisi visina kazne. Istu količinu novca moraće da odvoji stanar koji ne koristi sa “potrebnom pažnjom” i ne čuva od kvarova i oštećenja, požara, provala i sl. zajedničke prostorije zgrade, zajedničke delove zgrade, zajednički ograđen prostor koji pripada zgradi, instalacije, uređaje i opremu zgrade.

Ne preduzimanje određenih mera tokom zimskog perioda, kao što je zaštita od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija i uređaja u stanovima, zajedničkim i poslovnim prostorijama, takođe se sankcioniše.

Kazne za iste ove prekršaje znatno su više ukoliko ih počini pravno lice, a posebne kazne postoje i za odgovorno lice te zgrade. Tako, kafić u okviru zgrade koji ne poseduje izveštaj o merenju nivoa buke, podleže kazni između 50.000 i 250.000 dinara.

Kazne

Ostavljanje bicikla u hodniku – 5.000-25.000 dinara

Sušenje veša na terasi – 5.000-25.000

Istresanje mrva kroz prozor – 5.000-25.000

Užice

Odlukom o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Užica vremenom odmora proglašen je period od 16 do 18 i 22 do 7 sati narednog jutra, odnosno do 8 sati vikendom. Stanari se u ovo doba moraju ponašati „na način koji obezbeđuje potpun mir i tišinu“.

Šta to podrazumeva – definiše odluka. Korišćenje kućnih aparata, ventilacionih sistema, klima uređaja, uređaja za muzičku reprodukciju, televiora dozvoljeno je samo do sobne jačine zvuka. Buka u zatvorenim prostorima zgrade, u vreme odmora, ne sme biti veća od 30, a na otvorenim 45 decibela. Zabranjena je vika, trčanje, skakanje, igranje loptom. Ko u stanu planira da organizuje slavlje dužan je o tome da obavesti komšiluk, s tim da u jedan posle ponoći „proglasi fajront“.

Na terasama, lođama i balkonima zabranjeno je držati i deponovati stvari koje narušavaju izgled zgrade, poput starog nameštaja, ogrevnog materijala i slično. Kroz prozore i sa terasa zabranjeno je bacanje smeća, ostataka hrane, prosipanje vode, trešenje posteljine, stolnjaka, krpa…

Izvor: DDL.rs

Lepa Reč
About Lepa Reč 1632 Articles
Lepa Reč je portal koji izveštava o lepim i pozitivnim vestima u Zemlji i inostranstvu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


6 + eight =