Kulturna inteligencija- Dejvid S. Tomas, Ker Inkson

Upoznavanje nove kulture nekada je bila privilegija plemića, vlastele, ili bogatih pojedinaca. Danas mogućnost za putovanja van granica svoje zemlje imaju i oni koji još uvek nisu u radnom odnosu, kao npr. studenti u programu razmene, volonteri koji putuju u udaljene kontinente, i sl.

Više nije važno da li živite u varošici, ili megalopolisu, šanse da sretnete osobu koja dolazi iz druge kulture su visoke u oba slučaja.

Da bismo bolje razumeli svet oko sebe, potrebna nam je kulturna inteligencija (CQ). Ona se stiče formalnim obrazovanjem, razvojem veština koje utiču na bolju kros-kulturnu komunikaciju, ali najviše kroz praksu. Pri svakom susretu sa pripadnicima drugih kultura treba da učimo kako da izoštrimo čula.

Ova knjiga sadrži smernice koje doprinose boljem snalaženju u novoj kulturnoj sredini u datom momentu. Potrebno je da prepoznamo razlike u stavovima, prihvatimo različitosti, neutrališemo predrasude, i prilagodimo se situaciji. Tolerancija je od ključnog značaja za kros-kulturno sporazumevanje.

Ovladati kros-kulturnim veštinama nije lako, ali je vredno truda. Kulturna inteligencija se, poput drugih veština usavršava tokom čitavog života, pa na tom polju uvek ima mesta za lični razvoj. Što više znamo o razlikama među nama, lakše ćemo ih prihvatati i razumeti.

“Proteklo vreme i izgovorene reči ne možemo vratiti.”  Upravo ih ovog razloga pažljivo treba postupati u novim kulturnim sredinama, ili sa ljudima koji dolaze sa drugačijim kulturnim obrascima.

Kultura je materijalno izražena kroz umetnost, navike ljudi, veru, principe, obeležja, idole. Mada, najveći i najvažniji deo svake kulture je neopipljiv, i mora se čitati između redova. Govor tela je takođe snačajan u signalizaciji koja otkriva namere bez izgovorenih reči.

Zbog svega navedenog važno je odbaciti predrasude, prepustiti se prikupljanju utisaka, analizi i primeni naučenog u budućnosti.

CQ najznačajniju primenu nalazi u sferi modernog biznisa koji se ne može zamisliti bez međunarodne saradnje. Menadžeri treba da nađu način kako da bogatstvo različitosti maksimalno iskoriste, i primene savete date u knjizi.

Andrijana Sedić
About Andrijana Sedić 20 Articles
Rođena 1992. krizne godine, 3 meseca ranije nego što treba, pa i ako zakasnim- stižem uvek u pravom trenutku. Za život ne može biti rano, već samo kasno. Svima savetujem da budu učesnici u svom životu, a ne samo posmatrači. Zaljubljenik sam u umetnost, prirodu i kreativne industrije. Po profesiji sam diplomirani ekonomista u TURIZMU I HOTELIJERSTVU. Po opredeljenju sam sanjar. Život me kad kad gurne u realizam, ali mi apstraktni se svuda snalazimo, jer svet znamo da posmatramo u više oblika, i svemu dodamo magiju.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


fifteen + two =