Koliko često raditi dezinsekciju firme?

dezinsekcija-poslovnog-prostora
Pixabay.com

Skup mera i postupaka kako bi se štetni insekti izbili ili suzbili odnosno stavili pod kontrolu u nekoj firmi jeste dezinsekcija. Sve ove metode rade se sa jednim ciljem a to je da se očuva zdravlje zaposlenih i poslovnih partnera firme kao i samih klijenata. 

Preventivna dezinsekcija, koja je sve zastupljenija, se radi na onim mestima gde se očekuje određena najezda insekata – a to su uglavnom firme gde se vrši određena proizvodnja, prerada kao i promet hrane. Bitno je i da se preventivna dezinsekcija radi i u zdravstvenim objektima, odnosno svim onim gde kolektivno borave ljudi pa i oni gde se vrši uzgoj životinja. 

Obavezna je dezinsekcija svih onih objekata – firmi koje su pod sanitarnim ili veterinarskim nadzorom. 

Kada govorimo o svim ostalim delatnostima, odnosno slučajevima u kojima se radi dezinsekcija poslovnog prostora ona se sprovodi uglavnom po potrebi. Tačnije u onom trenutku kada samo prisustvo insekata preti i predstavlja pravi rizik po zdravlje ljudi, te može da izazove ne samo stres i frustraciju ljudi već i ozbiljne zdravstvene probleme. 

Zbog čega se radi dezinsekcija? 

S obzirom na njenu definiciju koja kaže da je ovo skup mera koje se vrše sa jednim ciljem a to je da se unište štetni insekti odnosno da se smanji njihova populacija na najmanju moguću meru – možemo vam već odmah na početku odgovoriti na ovom pitanje. 

Kada su u pitanju firme ovo pitanje postaje i od krucijalnog značaja. Jer u slučaju kada insekti napadnu određeni poslovni prostor, to ne samo da može uticati na loš imidž među klijentima i poslovnim partnerima, već i u velikoj meri da naruši zdravlje zaposlenih. Na stranu sve to što će sama pojava insekata uticati na smanjenje profita preduzeća, pa i na ekonomske gubitke naročito ukoliko se preduzeće bavi prodajom, distribucijom ili proizvodnjom hrane. 

Osnovni cilj dezinsekcije jeste i da se izvrši sva moguća prevencija kako ne bi došlo do zaraznih bolesti i njihovog prenošenja kako na ljude tako i na životinje. Na ovaj način menadžment firme utiče na to da se spreči i određena materijalna šteta pa i izvestan finansijski gubitak. Gubitak može nastati kako u trenutku kada se oni pojave tako i nakon toga jer je veoma teško vratiti se redovnim aktivnostima kada je već reputacija takva. 

Preventivna dezinsekcija upravo postoji kako bi se sprečilo nastanjivanje štetnih insekata u nekom poslovnom objektu odnosno firmi, ali su dostupne i takozvane kurativne mere odnosno aktivnosti kojima se pristupa kada problem nastane – a sve u cilju da se on što pre i sanira. 

Neke od kurativnih mera dezinsekcije jesu zamke za štetne insekte kao i zatvaranje puteva mehaničkim putem, pa i menjanje uslova života posebnim putevima – tu mislimo na promenu temperature, struje i sl. 

Jedna od najboljih metoda svakako je ona hemijska kada se koriste razne hemijske metode, odnosno upotreba insekticida kako bi se njihova populacija smanjila ili istrebila. 

Koliko su insekti opasni u firmi? 

Činjenica je da jedino dezinsekcijom imate mogućnost da populaciju štetnih insekata svedete na biološki minimum ili ih uklonite u potpunosti. 

Oni mogu u velikoj meri da izazovu razne zdravstvene probleme kod ljudi, ali i kod životinja. Kada govorimo konkretno o firmama tu se misli i na velike ekonomske štete koje mogu oni da nanesu ukoliko se na vreme ne istrebe. 

Insekti koji su štetni u velikoj meri, kada pogledamo zdravstveni aspekt mogu u velikoj meri da naruše ljudski organizam. Oni predstavljaju prenosioce ili prelazne domaćine za veliki broj zaraznih bolesti ne samo kod domaćih životinja već i kod ljudi. 

Kako bi se ovaj lanac prenošenja zaraznih bolesti prekinuo potrebno je sprovesti prave mere dezinsekcije. U tome vam jedino može pomoći stručni tim ljudi koji se profesionalno bavi dezinsekcijom, s obzirom na to da sa sredstvima je potrebno pažljivo rukovanje. 

Jako je bitno i da prilikom same dezinsekcije ekipa pored svoje stručnosti ima sve neophodne dozvole za rad, ali i za upotrebu preparata koji pak moraju biti ekološki prihvatljivi, prijatnog mirisa i neškodljivi za zdravlje ljudi. 

Kada se pojavi infektivna bolest – dezinsekcija je zakonom regulisana

Naravno, privredni subjekti moraju obratiti pažnju i na ekonomske štete koje mogu biti ogromne ukoliko se pojave insekti. Na primer, procene Svetske zdravstvene organizacije nam pokazuju da insekti koji se pojavljuju u firmama mogu da unište trećinu namirnica koja se proizvedu u svetu. 

Koje su metode dezinsekcije? 

Regulacija populacije insekata se reguliše preventivnim i kurativnim merama. Prve su namenjene kako bi se sprečila pojava insekata, dok su druge namenjene u trenutku kada su štetni insekti već naselili poslovni prostor

Kurativne metode mogu biti mehaničke gde spadaju lepljive mase, zatamljivanje objekata, zaštitne mrežice itd. 

Takođe postoje i fizičke metode gde se primenjuje visoka odnosno niska temperatura, električna struja i sl. 

Daleko najrasprostranjenije danas jesu hemijske metode koje se primenjuju u zavisnosti od vrste insekata, njihovog broja, razvojnog stadijuma kao i same specifičnosti poslovnog objekta. 

Srbijanka Stanković
About Srbijanka Stanković 37 Articles
Aska - crna ovca i pisac. Kalinina i Lazareva mama. Žmuova. Budna već tri veka.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


five × four =