Brak je zakon koji poštuju dvoje koji se vole!? Ili ne?

’’Brak se uređuje zakonom samo onda kad ne može drukčije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga sami, lepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi.’’ Ovim rečima Duška Radovića označava se sklapanje braka dvoje ljudi. Brak se jedino uređuje zakonom ukoliko dolazi do razvoda, a sve ono između ostavljeno je slobodnoj volji oba partnera. Čak i kad postoje neka kršenja porodičnog prava, ljudi se svojevoljno odlučuju da li će ostati u takvom odnosu ili ne.

Ove reči našeg pisca i pesnika su zaista od velike važnosti za skladan zajednički život. Proces izgrađivanja zadovoljavajućeg bračnog odnosa može se posmatrati kao proces u kome dvoje ljudi uspostavlja zajednički dogovor o stvarima o kojima najčešće ne razgovara. Ti dogovori, koji su uglavnom prećutni, ali izuzetno važni za opstanak neke veze, zovu se psihološki ugovori.

Izvor: Pexels.com

Zajednički život partnera ima toliko dimenzija i varijateta, da je potpuni pravni ugovor nemoguće napraviti, a i ne treba. Smatra se da je bračni ili vanbračni život u stvari skup psiholoških ugovora. Upravo ovo je deo gde se mladencima poručuje da brak urede sami.  Ove ugovore između sebe sklapaju partneri, svesno i nesvesno, na početku veze. Ugovor se ne definiše samo rečima, već daleko više ponašanjem, sledom akcija i reakcija. Partneri zajednički određuju kakav će odnos imati, koja ponašanja ih oduševljavaju, koja su prihvatljiva, a koja su im neprihvatljiva. Na primer, ko će raditi kućne poslove i koje, ko će rukovoditi i kako kućnim budžetom, koliko se roditelji mogu ili ne mogu mešati u njihov odnos.

Ugovor se sklapa postepeno, najviše tokom perioda upoznavanja. Važno je da ljudi koji ulaze u ozbiljnu vezu jasno i otvoreno razgovaraju o tome šta tačno očekuju od partnera, veze i života. Šta hoće da daju, a šta žele da prime, a šta nikako neće tolerisati. Na primer najčešči psihološki ugovor kod parova je monogomija. To znači dok je dvoje u ljubavnom odnosu veza može lepo funkcionisati. Ukoliko se pojavi neko treći, ljubavnik ili ljubavnica i sazna se za prevaru, to može biti razlog za prekid odnosa.

Svaki put kada se u zajedničkom životu pojavi nešto novo, od reakcije onog drugog će zavisiti da li će to postati prihvatljiv obrazac ponašanja ili ne. Tokom života ljudi se polako menjaju na različite načine. Upravo zbog toga se preporučuje parovima koji su dugo zajedno da u proseku svake sedme godine preispitaju psihološki ugovor koji su ranije skopili. Tada ga mogu potvrditi kao dobar i funkcionalan, mogu ga dopuniti i izmeniti. Novi dogovor koji je dovoljno dobar za oboje vezu čini stabilnom i daje joj novu energiju za uspešno trajanje.

Marina Đurin Josić
About Marina Đurin Josić 18 Articles
Ima višegodišnje iskustvo u radu kao psihološka savetnica, u vođenju individualnih seansi, psiholoških i pedagoških radionica. Uverena je da svako može da raste i razvija se, a time sebi omogući kvalitetniji i udobniji život. Voli da uči i podstiče ljude da saznaju o sebi, svetu i drugima.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


3 × 2 =