Bol u kolenu: Najčešći uzroci i vidovi lečenja

koleno

Koleno predstavlja spoj između butine i potkolenice i kao zglob koji u funkcionalnom lancu donjih ekstremiteta nosi značajnu odgovornost za omogućavanje uspravnog hoda, koleno je vrlo kompleksno. Zbog svoje složene građe, zglob kolena je veoma podložan povredama, što umnogome ide na štetu funkcionalnosti čitavog tela obolelog, tačnije njegovoj mobilnosti i izvršavanju osnovnih svakodnevnih radnji. Budući da je bol u kolenu izuzetno neprijatno iskustvo, kako zbog same prirode datog osećaja, tako i zbog limita u pogledu aktivnosti koje nam on postavlja, a istovremeno je i relativno česta pojava, pitanje uzroka i vidova lečenja bola u kolenu interesuje mnoge.

Mogući uzroci bola u kolenu

Kada govorimo o osećaju bola u predelu kolena, vrlo je važno da načinimo distinkciju između dve osnovne vrste ove tegobe, dakle između akutnog i hroničnog bola u kolenu. Akutni bol u kolenu nastaje naglo i najčešće predstavlja posledicu nekog spoljašnjeg uticaja, dok se hronični bol u kolenu razvija postepeno i traje značajno duže. U većini slučajeva, bol u kolenu je uzrokovan ili bolešću ili prekomerenom (odnosno neadekvatnom ili nepravilnom) upotrebom ovog zgloba. Razaznavanje uzroka bola je neophodan korak prilikom određivanja najadekvatnijeg tipa lečenja i pristupa problemu, te će lekar specijalista pre svega želeti da reši ovo pitanje ne bi li naposletku zaključio da li je potrebna operacija kolena i odredio ostale korake prisupa operativnom lečenju ili će uzeti u obzir neoperativne metode.

Povrede kolena

Akutni bol u kolenu je u najvećem broju slučajeva posledica uticaja spoljašnjih faktora, tačnije posledica prekomerenog naprezanja ili nepravile upotrebe zgloba. Direktne ili indirektne povrede zgloba kolena ipak ne moraju biti samo posledica intenzivnih sportskih aktivnosti, već do njih može doći i prilikom pada ili kakve druge nezgode. Simptomi ovakvih povreda ili  ishoda praktikovanja aktivnosti koje opterećuju zglobove su uglavnom trenutni bolovi, koji su mahom prisutni prilikom penjanja uz stepenice i tome sličnih aktivnosti zgloba.

Uzroci hroničnog bola u kolenu

Hronični bol u kolenu može biti posledica infekcije, ali i takoreći habanja ovog zgloba. Ovaj tip bola se razvija tokom dužeg vremenskog perioda, a simptomi vremenom postaju sve intenzivniji. Uporan bol u kolenu je nesumnjivo razlog da se obratite lekaru, koji će pronaći koren vaših tegoba i odrediti najadekvatniju terapiju, odnosno metodu lečenja.

Lečenje bola u kolenu

Prilikom određivanja najprikladnijeg tipa lečenja bola u kolenu lekar uzima u obzir opšte zdravstveno stanje pacijenta, njegovu starost i prirodu samog oštećenja zgloba kolena. Lečenje može podrazumevati fizioterapijske intervencije ili lečenje operativnim putem, sve u zavisnosti od faktora koje smo pomenuli. Cilj lečenja je da se pacijent oslobodi osećaja bola, a samim time i da se otkloni uzrok tegoba, te da pacijent može da se vrati svojim svakodnevnim aktivnostima bez bojazni da će se problem vratiti (a pod uslovom da ne neguje negativne obrasce ponašanja koji mogu da dovedu do zdravstvenih problema). Budući da je moderna medicina prepoznala mobilost i povratak funkcionalnosti kao važne ciljeve u ovom kontekstu, uvodi se jedan inovativan pristup tretiranju bolesnika kod kojih je indikovana operacija, a koji podrazumeva mogućnost postoperativne mobilizacije pacijenata već nekoliko časova u odnosu na operaciju.

Fast-track koncept kod artroplastike kolena

Godine 2007. je doktor Aleksandar Lažetić kod nas počeo da primenjuje koncept ubrzanog lečenja poznat pod nazivom “fast-track”, a koji omogućuje značajno kraći stacionarni tretman i mobilizaciju pacijenata na dan operacije i prvog postoperativnog dana. Danas je doktor Lažetić poveo modernu ortopedsku praksu i korak dalje, primenjujući takozvani “fastest fast-track” koncept, koji doprinosi još većem zadovoljstvu pacijenata. Multidisciplinarni pristup i fokusiranje na zadovoljstvo bolesnika stvaranjem individualnog plana lečenja za svakoga (što naposletku dovodi do minimalizovanja mogućnosti za postoperativne komplikacije i izuzetno brzog toka postoperativnog perioda) jeste nešto čime se ortopedija danas naročito ponosi. Zbog toga ortopedski pacijenti kod nas danas više ne bi trebalo da brinu o kompleksnim i dugim postoperativnim procesima oporavka, što zaista doprinosi toku lečenja i izlečenju bolesnika u velikoj meri.

Ukoliko osećate bol u kolenu, nemojte odlagati posetu svom lekaru, bez obzira na to da li imate razloga da verujete da je u pitanju manja povreda ili iritacija koja će uz malo opreznosti sama da prođe. Imajte na umu da je u slučaju svih zdravstvenih tegoba blagovremena reakcija zaista važan činilac uspešnog lečenja i jedan od bitnih preduslova za konačno izlečenje.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


10 + two =