Lični razvoj

Druga šansa – Počnite sada

U ovom tekstu ću vam govoriti o finansijskoj pismenosti i još nekim važnim stvarima, na koje su me mahom inspirisale sledeće dve knjige autora Roberta Kiosakija. Prva je “Bogat otac, siromašan otac” i “Druga šansa”. […]

IT

Zaštita baza podataka

Baze podataka se štite Zakonom o autorskim i srodnim pravima, kao i u legislativi EU, u vidu sui generis pravo. Ovim se ne dira u eventualna autorska prava koja postoje u samom sadržaju koji čini […]