Lični razvoj

Samopouzdanje

Kako se gradi samopouzdanje? To ne može niko da ti da, da od nekoga ili nečega dobiješ samopouzdanje kao gotov proizvod. Samopouzdanje se gradi. Ko ga gradi? Ti. Suština samopouzdanja je mogućnost da se pouzdaš, […]