Istorijske ličnosti

Nikola tesla i dan nauke

Svi imaju pravo da učestvuju u nauci i imaju korist od nje. Ona ima važan aspekt, a to je da služi miru i razvoju čovečanstva. Nacionalni dan nauke obeležava se 10. jula na dan rođenja  1856. […]

Lični razvoj

O lenjosti

Svako je bio nekada lenj u životu. Uzrok može biti okruženje, napori bez rezultata koji su doneli razočaranja, vaspitanje, strah od neuspeha… Kod nekih ona se ogleda u želji da ostanu zauvek mladi i straha […]