3 odlične igre kroz koje deca stiču naviku obavljanja kućnih poslova

Fotografija: www.zelenaucionica.com

Obavljanje kućnih poslova ne voli niko. Dobro, skoro niko. Onda nije ni čudo što deca pokušavaju da ih izbegnu, zajedno sa kupanjem, pranjem zuba i ostalim aktivnostima koje im odvlače vreme od igre. Upravo zbog toga je sticanje nekih osnovnih higijenskih navika i usvajanje obaveze pomaganja u kući jedan od najvećih izazova roditeljstva. U tome im, neretko, svesrdno pomažu i vaspitači.

U želji da svoje dete naučim da se ruke moraju prati, igračke sklanjati, a u krevet odlaziti na vreme, tražila sam neka zanimljivija rešenja i našla nešto što mi je pružilo čitav spektar ideja.

Reč je o knjizi Krugovi prijateljstva u izdanju Kreativnog centra. Iako spada u priručnike za vaspitače i nastavnike, to je ujedno i riznica igara kojima se dete uči brojnim stvarima. Neke od tih igara predviđene su za rad u grupi u vrtiću, a neke su odlične upravo za igranje u krugu porodice.

Teme su razne – porodica, prijatelji, kako učiti dete da pomogne, da deli, da razume zašto je važno da pomogne u kući i još milion drugih stvari koje svi pokušavamo

da usadimo deci. Problem je što mnogi od nas to rade naređenjima, kaznama, vikom, ne znajući da postoji lakši i lepši način.

Iz knjige Krugovi prijateljstva izdvajamo tri igre koje pomažu da deca steknu naviku obavljanja kućnih poslova.

Danas si mi mnogo pomogao
Ova aktivnost predstavlja način na koji roditelji mogu da pohvale svoje dete prilikom obavljanja kućnih poslova. Prvo treba pomoći detetu da nacrta svoj dlan s raširenim prstima. Neka napravi barem pet crteža, ili više, svoje ruke i dlana. Crteže staviti u kovertu. Svaki put kad dete nešto pomogne u kući, roditelj treba da izvadi crtež iz koverte, stavi ga na vidno mesto (unapred pripremljenu podlogu ili pano) i na njemu zapiše u čemu je dete tog dana pomoglo (npr. na crtežu jedne ruke napisati da je postavilo sto, na drugom da je pomoglo da se bebi promeni pelena i da je dodalo flašicu s mlekom, na trećem da je pomoglo bratu ili sestri da obuče čarape, obuje cipele, na četvrtom da je zalilo cveće, na petom da je nahranilo kućnog ljubimca…). Nagrada je poljubac, pohvala, zagrljaj i reči, izgovorene nežnim glasom i s mnogo ljubavi i topline: Danas si mi mnogo pomogao, hvala ti!

Dnevni raspored aktivnosti
Članovi porodice imaju zadatak da zajedno s decom naprave dnevni raspored aktivnosti. U časopisima treba da pronađu slike na kojima je
prikazano obavljanje jutarnjih aktivnosti, ili da ih nacrtaju po redosledu, vodeći računa o tome šta čemu prethodi. Mlađe dete može se uključiti tako što će mu roditelj pomoći da namesti krevet, opere zube, umije se, očešlja, obuče, postavi sto, doručkuje, spakuje ranac, obuje se, a zatim krene u vrtić. Dete koje ide u školu može na slici da napiše kad se budi, kad ide u školu, kad piše domaći zadatak, šta treba da uradi u kući, kad se igra i slično. Na ovaj način, umesto da roditelji svaki dan ponavljaju dnevni raspored aktivnosti i obaveza, mogu decu podsetiti na to slikom.

Fotografija: www.zelenaucionica.com

Igre po slobodnom izboru u centrima interesovanja
Vaspitač se dogovara s decom da svako pantomimom pokaže neki od poslova koji radi u svojoj porodici, a da ostali u grupi pogađaju o kojem poslu je reč (deca mogu pantomimom da pokažu i nekog od ukućana kako obavlja određeni posao).

Nakon toga deca se opredeljuju za centar u kojem će se igrati, a koji je vaspitač već pripremio: centar kuhinje, centar uloga (lekar, frizer, prodavnica…), centar Mala radionica. Deca u svakom od centara organizuju igru, dele uloge, upražnjavaju određene aktivnosti i veštine, komuniciraju na određeni način. Dramatizacijom neke karakteristične situacije koju su smislili, deca iz svakog centra predstavljaju ostaloj deci priču ili objašnjenje aktivnosti u okviru centra.

Nakon predstavljanja vaspitač s decom analizira kako su podelili uloge u okviru centara, kako su se osećali u pojedinim ulogama, kako
su smislili situaciju koju će predstaviti…

Mogu će igre i aktivnosti u vrtiću:
– Kako izgleda jedan dan u tvojoj porodici
– Šta radim sam, a šta s drugima
– Kako pomažemo jedni drugima
– Igre predstavljanja – dramska igra na temu Ko šta radi u kući i kako članovi porodice pomažu jedni drugima
– Lista svakodnevnih poslova.

I, ne zaboravite nešto veoma važno, sve dok obavljanje kućnih poslova koristite kao kaznu, imaćete dete koje ne želi da sarađuje.

Izvor: www.zelenaucionica.com

Lepa Reč
About Lepa Reč 1631 Articles
Lepa Reč je portal koji izveštava o lepim i pozitivnim vestima u Zemlji i inostranstvu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


sixteen − 3 =